IMG_6935-1-1024x608
IMG_6947-e1457204703250-683x1024
IMG_6946-1-1024x654
schoonhoven102
IMG_6918-1-1024x669
schoonhoven7
IMG_6909-1-1024x556
13434741_506299189568182_8167452306735675391_n
IMG_6901-1-1024x763
IMG_6880-1-1024x560
13419046_506299179568183_3546004752009493008_n
IMG_6919-1-1024x668
strek24
previous arrow
next arrow

Metselwerk

Metselen is een ambacht. Dit ambacht wordt door vakbekwame mensen uitgevoerd!

Het metselverband is van oudsher een belangrijke factor in de constructie van muren en wanden. De kwaliteit van de mortel was vroeger niet van die aard die we tegenwoordig kennen. De verbinding tussen baksteen en mortel was niet al te sterk. Een duurzame constructie was alleen te bereiken door in een bepaald verband te metselen. vaneen spouw was destijds nog geen sprake. Steenswerk, loodrecht op de muur moest voor een stabiliteit zorgen.

Tegenwoordig wordt metselwerk als spouwmuurconstructie uitgevoerd. De beide spouwbladen vangen samen de inwerking van krachten van buitenaf op.

Het veel gebruikte halfsteenverband geeft een rustig gevelbeeld. Het materiaal verlies is gering.

De maatvastheid van de steen is erg belangrijk. Vooral bij hogere gebouwen is dit een harde eis, want alleen dan blijven de stootvoegen van de diverse bouwlagen boven elkaar liggen. Halfsteensverband stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid van de metselaar.

Wild of vrij verband komt vaak voor als de maattolerantie wat groter is, of verschillende soorten metselstenen in één vlak voorkomen. Dit betekent echter niet dat zomaar alles kan. In de uitvoeringsrichtlijn metselwerkconstructies staat het wild verband als volgt omschreven:

– Hoeken beginnen met een streek, drieklezoor of een metselkop.

– Het verband mag geen regelmaat vertonen.

De metselaar moet er echt oog voor hebben om dit verband goed te metselen. Vooral het vermijden van regelmaat en het voorkomen van vallende tanden groter dan zes lagen vereist vakmanschap.

Om welk metselverband het ook gaat, hoe klein of groot het gebouw is. Bouwbedrijf Schuurmans staat er klaar voor.

Bij stapel of tegelverband is er geen overlapping tussen de bakstenen. Dit beperkt de maximaal toelaatbare buigspanning aanzienlijk. De kans op scheuren in de stootvoegen neemt daardoor toe. Een lintvoegwapening na iedere zes lagen metselwerk is absoluut noodzakelijk. Overleg met constructeur is geboden, want de ligging en hoogte van het gebouw en daarmee de verwachte windbelasting kunnen reden zijn om van de algemene richtlijnen af te wijken.

De besproken steenverbanden zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden. Klezoor verband, Vlaamsverband, Noors verband, kruis verband en staand verband behoort ook tot de mogelijkheden.

Doorstrijkwerk

Doorstrijken is eigenlijk metselen en voegen ineen. Het is een metseltechniek waarbij de metselaar ook voor de afwerking zorgt. De voeger komt niet meer op de bouwplaats om de afwerking van het metselen te verzorgen. Kortom gezegd, komt het erop neer dat de metselaar “vol en zat” metselt. Nadat de mortel voldoende verhardt is, wordt de voeg afgewerkt tot het gewenste voegtype. Dit gebeurt met een voegroller of voegspijker. Het metselwerk wordt in één arbeidsgang afgewerkt.

Het belangrijkste voordeel van doorstrijken is de hoge kwaliteit. De mortel tussen de stenen vormt één geheel. De homogene mortelmassa zorgt voor een sterkere verbinding, dus voor kwalitatief en duurzaam metselwerk. Hechtingsproblemen tussen voegmortel en metselmortel blijven uit.

Er zijn ook logistieke voordelen. Bij normaal metselwerk blijven de steigers enige tijd staan, om te kunnen voegen. Bij doorstrijken is er een kortere wachttijd, omdat de steigers direct na het doorstrijken gedemonteerd kunnen worden.

Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen: doorstrijken vergt precisie, en dus ook iets meer tijd.